Produkty

Programy v Assembleri

Slovensko sa v reklame zvykne označovať ako Malá veľká krajina. Mojou ambíciou je, aby sa aj programy v Assembleri na stránke ASM Progs mohli označiť ako Malé veľké programy. Malé veľkosťou a veľké výkonom.

Ja osobne mám taký pocit, že namiesto snahy niečo dokázať, sa do popredia dostala snaha čo najviac a čo najrýchlejšie zarobiť. Tento prístup určite vyhovuje predajcom softvéru, ale vyhovuje aj jeho používateľom? Ako je možné, že stále existuje pomalý softvér, aj keď sa na trhu objavujú stále novšie a výkonnejšie počítačové zostavy?

Pomalý softvér bude plniť úlohy dlhšie a tým pádom spotrebuje aj viac elektrickej energie. Je jasné, že výkonný softvér je šetrnejší k životnému prostrediu.

Projekt ASM Progs je zatiaľ v začiatkoch, tak som zvedavý, či sa mi moje ambície podarí naplniť. Myslím si, že programy v Assembleri mi v tom pomôžu.

Programy sú vyvíjané v Assembleri MASM pomocou vývojového prostredia WinAsm Studio.

ASM Notepad

Hľadáte náhradu za Windows Notepad? Vyskúšajte zadarmo ASM Notepad. Je to malý a jednoduchý textový editor pre operačný systém Windows vytvorený v Assembleri. Je určený na vytváranie poznámok a editovanie textových súborov. Vyznačuje sa veľmi malou veľkosťou aplikácie, rýchlym vyhľadávaním a super rýchlym nahradzovaním textu. Je to v podstate skúšobná verzia pripravovaného zložitejšieho textového editora.

Voľná verzia.

Programy v Assembleri - ASM Notepad

AsmEdit

ASM Notepad je postavený na štandardnom textovom poli EDIT, ktorý poskytuje operačný systém Windows. Tento ovládací prvok zodpovedá za samotné zobrazovanie a editáciu textu. Textové pole EDIT má však určité obmedzenia a nedostatky. Jedným z problémov je takzvaný flickering, čo je nepríjemné blikanie obsahu okna, napríklad pri zmene jeho veľkosti. Týmto neduhom trpia viaceré textové editory. Preto som sa rozhodol vyvinúť vlastné textové pole AsmEdit v Assembleri, ktoré sa stane jadrom ASM Notepadu.

Na tomto mieste som sa rozhodol zverejniť na vyskúšanie ukážku zo zatiaľ nedokončeného textového poľa AsmEdit.

Obrázok textového poľa AsmEdit.