AsmEdit

VERZIA ALFA 5 (20. AUGUST 2020)

ASM Notepad je postavený na štandardnom textovom poli EDIT, ktorý poskytuje operačný systém Windows. Tento ovládací prvok zodpovedá za samotné zobrazovanie a editáciu textu. Textové pole EDIT má však určité obmedzenia a nedostatky. Jedným z problémov je takzvaný flickering, čo je nepríjemné blikanie obsahu okna, napríklad pri zmene jeho veľkosti. Týmto neduhom trpia viaceré textové editory. Preto som sa rozhodol vyvinúť vlastné textové pole AsmEdit v Assembleri, ktoré sa stane jadrom ASM Notepadu.

Na tomto mieste som sa rozhodol zverejniť na vyskúšanie ukážku zo zatiaľ nedokončeného textového poľa AsmEdit.

Plánované základné vlastnosti AsmEditu:

 • zobrazovanie bez blikania
 • zvýrazňovanie syntaxe
 • zobrazovanie kontrolných znakov
 • podpora UNICODE
 • nahrávanie veľmi veľkých súborov
 • podpora veľmi dlhých riadkov
 • operácie Undo a Redo
 • minimálne požiadavky na systém

Zatiaľ mám dokončené:

Verzia Alfa 5

 • Navigácia pomocou klávesnice
 • Osobitný font pre čísla riadkov. Ak sa predtým vybral pre text font so symbolmi, napríklad Wingdings, v číslach riadkov nezobrazilo čísla, ale symboly
 • Opravené nejaké chyby

Verzia Alfa 4

 • Nastaviteľný ľavý a pravý okraj

Verzia Alfa 3

 • Zobrazovanie kontrolných znakov ASCII
 • Oprava množstva chýb

Verzia Alfa 2

 • Podpora hodnoty fontu ExternalLeading pri zobrazovaní textu.
 • Riadkovanie – možnosť nastaviť dodatočnú medzeru medzi riadkami nad textom aj pod textom.
 • Skrolovanie s označovaním textu pomocou myši.
 • Čísla riadkov.
 • Označovanie celých riadkov klepnutím v ľavom okraji s číslami riadkov.
 • Zobrazovanie obrázkov v ľavom okraji s číslami riadkov, napríklad pre záložky.
 • Vloženie záložiek
 • Možnosť nastaviť obrázok pre záložky.
 • Opravené nejaké chyby.

Verzia Alfa

 • Otvorenie a zobrazenie textových súborov vo formáte ASCII. Je výrazne rýchlejšie ako u ASM Notepadu. Ten nahral 308 MB súbor na mojej starej mašine s procesorom Duron 900 Mhz za viac ako 7 minút. AsmEdit to zvládne za 25 sekúnd. Vnútorne je AsmEdit uspôsobený nahrať 4 GB súbor, ale to je maximálna veľkosť pamäte, ktorú je schopný adresovať 32 bitový operačný systém. Vyskúšané mám nahranie a zobrazenie 2 GB súboru. Časom by som chcel, ak sa mi to podarí, naprogramovať nahrávanie súborov väčších ako 4 GB.
 • Zmena veľkosti okna.
 • Vertikálny a horizontálny skroling.
 • Podpora veľmi dlhých riadkov. Teoreticky je maximálna dĺžka riadku 4 GB, ale takú pamäť nedokáže 32 bitová aplikácia alokovať a určité problémy sú aj so skrolbarom, ktoré je nutné ešte vyriešiť. Otestované mám nahranie, zobrazenie a skrolovanie 2 GB riadku.
 • Rýchle zobrazovanie textu bez blikania.
 • Umiestňovanie textového kurzora myšou.
 • Výber textu. Skrolovanie myšou zatiaľ nie je hotové.
 • Zmena nielen farby textu, pozadia a farby výberu, ale aj farby textu pozadia a výberu neaktívneho okna.

Stiahnuť