Domov

Projekt ASM Progs

Assembler je v súčasnosti zatracovaný programovací jazyk. Pri tvorbe aplikácií sa dnes už prakticky nepoužíva. Prečo som sa teda rozhodol založiť projekt ASM Progs a používať podceňovaný Assembler? Pretože má veľmi blízko k strojovému kódu, s ktorým pracuje samotný procesor počítača. Programovanie v Assembleri je síce trochu náročnejšie ako vo vyšších programovacích jazykoch, ale je aj zaujímavejšie. Umožňuje absolútnu kontrolu nad výsledným kódom.

Dobre vytvorené programy v Assembleri sú preto menšie a rýchlejšie, takže šetria čas i elektrickú energiu. V konečnom dôsledku teda šetria aj životné prostredie. Používaj ASM Progs, zachrániš les 🙂

Ďalším cieľom projektu je nielen vytvárať programy v Assembleri, ale aj propagovať tento programovací jazyk pomocou článkov a tutoriálov.

Produkty:

Slovensko sa v reklame zvykne označovať ako Malá veľká krajina. Mojou ambíciou je, aby sa aj produkty na stránke ASM Progs mohli označiť ako Malé veľké programy. Malé veľkosťou a veľké výkonom.

Ja osobne mám taký pocit, že namiesto snahy niečo dokázať, sa do popredia dostala snaha čo najviac a čo najrýchlejšie zarobiť. Tento prístup určite vyhovuje výrobcom a predajcom softvéru, ale vyhovuje aj jeho používateľom? Ako je možné, že stále existuje pomalý softvér, aj keď sa na trhu objavujú stále novšie a výkonnejšie počítačové zostavy?

Pomalý softvér bude plniť úlohy dlhšie a tým pádom spotrebuje aj viac elektrickej energie. Je jasné, že výkonný softvér je šetrnejší k životnému prostrediu.

Projekt ASM Progs je zatiaľ v začiatkoch, tak som zvedavý, či sa mi moje ambície podarí naplniť. Myslím si, že programy v Assembleri mi v tom pomôžu.

Programy sú vyvíjané v Assembleri MASM pomocou vývojového prostredia WinAsm Studio.

ASM Notepad

Hľadáte náhradu za Poznámkový blok vo Windows? ASM Notepad je malý a jednoduchý textový editor pre operačný systém Windows, určený na vytváranie poznámok a editovanie textových súborov. Vyznačuje sa veľmi malou veľkosťou aplikácie, rýchlym vyhľadávaním a super rýchlym nahradzovaním textu. Je to v podstate skúšobná verzia pripravovaného zložitejšieho textového editora.

Voľná verzia.

ASM Progs - ASM Notepad

ASM Notepad 2

ASM Notepad 2 je malý, jednoduchý a rýchly ANSI textový editor pre operačný systém Windows, vytvorený v Assembleri. Je postavený na vlastnom textovom poli AsmEdit, ktoré je vytvorené takisto v Assembleri.

Je určený na vytváranie poznámok a editovanie textových súborov.