História

Asm Notepad 2

VERZIA 1.0.1.6

 • Možnosť nastaviť vertikálne centrovanie výsledku hľadania.
 • Pridaná funkcia Prejsť ku kurzoru. Ak je text posunutý tak, že textový kurzor je mimo obrazovku, funkcia odskroluje obrazovku tak, aby textový kurzor bol viditeľný.
 • Anglická dokumentácia.
 • Ak došlo k chybe v operácii Kopírovať, vypíše chybovú hlášku.
 • Mierne úpravy pri spracovaní správy EM_SCROLLCARET.
 • Oprava. V českej verzii chýbala položka Nastaviť farbu výberu neaktívneho okna v menu Nastavenia.
 • Oprava. Pri operácii Vystrihnúť vymazalo výber, aj keď došlo k chybe pri alokácii pamäte alebo pri kopírovaní údajov do schránky.
 • Oprava. Funkcia Vyhľadať neoznačila nájdený reťazec, ak bolo zapnuté zalomenie textu a bolo aktívne FindReplace dialógové okno.
 • Oprava. Program krachol pri funkcii Prilepiť v prípade, ak bol text, ktorým sa nahradzuje väčší ako veľkosť pamäte textového poľa.
 • Oprava. Program krachol pri funkcii Vrátiť späť v prípade, ak bol text ukladaný do REDO bufera väčší ako jeho veľkosť.
 • Oprava. Opravené chyby vo funkcii nahradzovania výberu.

Verzia 1.0.0.5

 • Pridaná funkcia neobmedzené REDO.
 • Vrátiť späť funguje aj pri funkcii Nahradiť všetko.
 • Oprava. Opravené chyby vo funkcii Nahradzovanie textu.
 • Oprava. Opravené chyby vo funkcii Nahradenie výberu.
 • Oprava. Opravené chyby vo funkcii Vrátiť späť.